Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział w Gryficach. Trwa rekrutacja studentów na rok akademicki 2020/2021

2020-09-08 15:47
SuperPortal24
2020-09-08 15:47
ZDJĘCIE 1 z 10

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (ZPSB) w Gryficach jest jedyną uczelnią w naszym regionie umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia. Na współczesnym – wymagającym rynku pracy, poszukiwani są pracownicy już nie tylko o konkretnych umiejętnościach i kompetencjach, ale także o potwierdzonych kwalifikacjach oraz gotowości do ich doskonalenia i podwyższania. 

Gryficki Wydział Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oferuje studia w ramach poszukiwanych na rynku pracy specjalności o profilu praktycznym. Wiele zajęć ma charakter warsztatowy, a wśród wykładowców znajduje się wielu specjalistów -praktyków. Co ważne, Uczelnia w Gryficach łączy nowoczesne metody nauczania z kameralną atmosferą, sprzyjającą edukacji osób dorosłych.

ZPSB w Gryficach oferuje możliwość kształcenia na poziomie studiów licencjackich (studia I stopnia) oraz studiów podyplomowych w zakresie ekonomii i pedagogiki. W ZPSB w Gryficach można również zdobywać i doskonalić kwalifikacje w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej https://www.zpsb.pl/gryfice/.