Zasłużeniu Mieszkańcy Gminy Goleniów?!

2021-06-24 16:45
Sylwester Wasiak
2021-06-24 16:45

Dwóm zasłużonym działaczom społecznym i sportowym niebawem nadane zostaną prawdopodobnie tytuły Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Sylwester Górzny (z lewej) i Władysław Waslinka - zostali zgłoszeni do tytuły Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Mowa o Władysławie Wasylinka popularnym „Panu Włodku” oraz Sylwestrze Górznym. Projekty uchwał w tej sprawie trafią pod głosowanie na najbliższej sesji goleniowskiej Rady Miejskiej 30 czerwca. W obu przypadkach na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021r. Kapituła ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez 50 mieszkańców Gminy Goleniów o nadanie tego zaszczytnego tytułu.
Poniżej prezentujemy uzasadnienie obu projektów uchwał ze szczegółową notą biograficzną obu znanych i lubianych społeczników gminy Goleniów.

WŁADYSŁAW WASYLINKA, z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie –kierunek wychowanie fizyczne oraz trenerem II klasy piłki siatkowej. Emeryt. Pan Władysław Wasylinka urodził się w 1942 r. w Werchracie. Wraz z rodzicami zamieszkał w Burowie koło miejscowości Mosty. Wczesną edukację szkolną rozpoczął w Szkole Podstawowej w Burowie, a zakończył w 1956 r. w Mostach. W 1961 r. jako absolwent Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Maszewie, z którą związany był przez 6 lat. W 1967 r. Pan Władysław Wasylinka powołany został na kierownika Powiatowego Ośrodka Sportu, Wypoczynku i Rekreacji. Po 3 latach pracy wrócił do zawodu nauczyciela twierdząc, że praca z dziećmi i młodzieżą jest jego powołaniem i pasją. W 1969 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie oraz przez 4 lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Z początkiem rozpoczęcia pracy zawodowej Pan Władysław zaczął realizować swoje pasje sportowe z zakresu piłki siatkowej dziewcząt. Z jego inicjatywy w szkole wprowadzono rozszerzony program wychowania fizycznego nastawiony na piłkę siatkową –utworzenie klas sportowych o profilu siatkarskim. Tak położono podwaliny pod rozwój goleniowskiej siatkówki. Skromne, ale usystematyzowane i jasno określone działania zaczęły przynosić sukcesy w szkolnej, a później klubowej siatkówce. Jego podopieczne wielokrotnie zdobywały mistrzostwa województwa w mini siatkówce. Pomysłodawca, inicjator i twórca w 1972 r. klubu sportowego MKS Barnim. Przez wiele lat prezes i trener zespołu siatkarskiego kobiet. Od 1978 r. do 1991 r. pełnił funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Goleniowie. To dobry czas rozwoju sportu szkolnego i klubowego w Goleniowie. Czas propagowania różnych form aktywności fizycznej i dynamicznie rozwijającego się sportu szkolnego. Osiągane są znaczne sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej zawodników sekcji siatkówki i lekkiej atletyki. W tym czasie Pan Władysław Wasylinka angażuje się we współpracę z różnymi podmiotami w zakresie rozwoju bazy sportowej, działań w zakresie rozwoju szeroko rozumianej kultury fizycznej. Oprócz pracy zawodowej, pełnił wiele funkcji społecznych. Przez ponad 15 lat był sekretarzem Zarządu Powiatowego Miejskiego LSZ w Goleniowie. W latach 1972-2006 był członkiem Prezydium Wojewódzkiego SZS w Szczecinie. Tam tworzył podstawy realizacji zasad organizacji przeprowadzania zawodów sportowych na terenie całego województwa. Działał w Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej w Szczecinie. Przez dwie kadencje w latach 1998-2006 był radnym powiatowym. Uzyskał wiele odznaczeń resortowych m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Gryf Pomorski, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrna i Brązowa Odznaka GKKIF, v , Złota Odznaka PZPS, Srebrna Odznaka TKKF, Srebrna Odznaka LZS, Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego. Po przejściu na emeryturę przez kilkanaście lat pełnił funkcję powiatowego koordynatora imprez sportowych. W okresie pracy zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę był bardzo aktywnym organizatorem i propagatorem aktywności sportowej i idei olimpijskich. Inicjował i współorganizował przez wiele lat imprezy sportowe promujące miasto i Gminę m.in.: Goleniowską Milę Niepodległości, Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Juniorek Goleniów CUP, Goleniowską Ligę Amatorskiej Koszykówki, mecze pokazowe w piłce ręcznej reprezentacji narodowych Polska-Litwa, Polska-Niemcy, w piłce siatkowej mężczyzn reprezentacji narodowych Polska-USA, zawody szkolne, wakacyjne turnieje siatkówki. Pan Władysław Wasylinka to osoba o wysokiej kulturze osobistej, zawsze przyjazny ludziom,pomocny w rozwiązywaniu różnych problemów, ma swój znaczący wkład w rozwój sportu w Goleniowie. Osób o tak bogatej osobowości i o takim zaangażowaniu w rozwój sportu w naszej Gminie jest niewiele. Nadszedł czas, aby Goleniów docenił jego dokonania poprzez nadanie tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

SYLWESTER ALEKSANDER GÓRZNY urodził się 23 września 1947 r. w Szczecinie. Jest absolwentem II Studium Nauczycielskiego Nr 2 w Szczecinie o kierunku wychowanie fizyczne oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu –Filia w Gorzowie Wielkopolskim. W 1967 r. podejmuje pracę nauczyciela wychowania fizycznego i biologii w Szkole Podstawowej w Przybiernowie. Tam osiągał swoje pierwsze zawodowe sukcesy w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców –Mistrzostwo Województwa i VIII miejsce w kraju z drużyną chłopców. Za osiągnięcia sportowe i wychowawcze z dziećmi przybiernowskiej szkoły został uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1975 r.) W 1980 r. zmienia swoje miejsce zamieszkania na Goleniów i podejmuje pracę w goleniowskim Liceum Ogólnokształcącym. Ze swoimi podopiecznymi odniósł wiele znaczących sukcesów sportowych: 4-krotnie Mistrzynie województwa w siatkówce dziewcząt, IV miejsce w Polsce, VII miejsce w kraju z tenisistami stołowymi. W latach 1987-88 pełnił funkcję wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Przez wiele lat pracował w Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Goleniowie w charakterze instruktora piłki siatkowej. W roku 1998 przeszedł na emeryturę, ale w dalszym ciągu jest czynny zawodowo i pracuje w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Pan Sylwester Aleksander Górzny jest bardzo lubianym przez młodzież wychowawcą i nauczycielem. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany wyróżnieniami począwszy od nagród dyrektorów szkół, Starosty Powiatu, Kuratora Oświaty aż po Ministra Oświaty, Wychowania i Sportu. Na swoim koncie posiada odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznakę „Za zasługi w sporcie szkolnym”, Honorową Odznakę Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, Srebrną Odznakę Honorową LZS, Srebrną Odznakę Związki Piłki Ręcznej w Polsce, nagrodę specjalną Burmistrza „BARNIM”. Pan Sylwester Aleksander Górzny aktywnie pracuje na rzecz Powiatu Goleniowskiego i Gminy Goleniów. Od 1998 r. radny Powiatu Goleniowskiego, aktywny członek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Jako radny powiatowy podejmuje wiele starań na rzecz oświaty goleniowskiej, między innymi jego zasługą jest powstanie zespołu boisk przy szkołach przy ul. Maszewskiej i Niepodległości. Współpracuje z organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu. W okresie pracy zawodowej,jak i po przejściu na emeryturę był bardzo aktywnym organizatorem i propagatorem aktywności sportowej i idei olimpijskich. Inicjował i współorganizował przez wiele lat imprezy sportowe promujące nasze miasto i Gminę, między innymi Goleniowską Milę Niepodległości, Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Juniorek Goleniów CUP, Goleniowską Ligę Amatorskiej Koszykówki, Goleniowską Ligę Amatorskiej Siatkówki, mecze pokazowe w piłce ręcznej reprezentacji narodowych Polska –Litwa, Polska –Niemcy, w piłce siatkowej mężczyzn reprezentacji narodowych Polska –USA, zawody szkolne. Pan Sylwester Aleksander Górzny jest osobą profesjonalną, uczciwą i niezwykle pomocną. Przede wszystkim kocha to, co robi dzięki czemu niezwykle angażuje się w swoją pracę. Propagator idei olimpijskich, nauczyciel realizujący w swojej wieloletniej pracy z uczniami i zawodnikami zasad fair play.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Ewa

odpowiedz
24.06.2021 22:18

Pan Sylwester uczył mnie w-fu bardzo miły i ciepły człowiek, nauczyciel z powołaniem