Coraz mniej wiernych w kościołach. W naszej diecezji nie jest dobrze [NAJNOWSZE DANE]

2023-12-22 19:05
Karol Szumny
2023-12-22 19:05

W diecezji szczecińsko-kamieńskiej na mszę świętą uczęszcza 17,5 proc. wiernych, a zaledwie 8,3 proc. przyjmuje komunię świętą. To dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, który przedstawił raport z 2022 roku.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC każdego roku publikuje raport, w którym przedstawiane są dane dotyczące Kościoła w Polsce. Znajdziemy w nim m.in. liczbę wiernych uczęszczających na mszę świętą i przyjmujących komunię świętą. Jest to tzw. wskaźnik dominicantes i communicantes.

Jak wypadła diecezja szczecińsko-kamieńska? Z danych ISKK wynika, że w naszej diecezji na mszę świętą uczęszczało w 2022 r. 17,5 proc. wiernych, a zaledwie 8,3 proc. przyjęło komunię świętą. To najgorszy wynik w Polsce.

Ogólnie w naszym kraju wskaźnik dominicantes w roku 2022 wyniósł 29,5 proc., zaś communicantes 13,9 proc. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 punktu procentowego, zaś communicantes o 1 punkt procentowy.

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (61,5 proc.), rzeszowskiej (52,0 proc.) i przemyskiej (49,5 proc.). Najwyższy wskaźnik communicantes w diecezji tarnowskiej (25,6 proc.), białostockiej (20,5 proc.) oraz zamojsko-lubaczowskiej (19,6 proc.).

ISKK przedstawił również dane dotyczące księży. W minionym roku w naszej diecezji posługiwało ich 486. Udzielono również 6807 chrztów (rok wcześniej było ich 7162) oraz 8383 I komunii świętych (rok wcześniej – 8108). Sakramentu bierzmowania udzielono 7262 razy (w ub. roku 5624). Zawarto też 1612 małżeństw (rok wcześniej – 1735).

Udział procentowy kobiet i mężczyzn we mszy św. w odniesieniu do wszystkich uczestniczących w mszy św. 22 października 2022 r. wyniósł w naszej diecezji 63 proc. dla kobiet i 37 proc. dla mężczyzn.

Z kolei odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych (łącznie) w roku szkolnym 2022/23 wyniósł 67,4 proc.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!