Energetyki tylko z dowodem osobistym

2023-08-25 8:53
Karol Szumny
2023-08-25 8:53

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia. Ustawa wprowadza też zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół, innych jednostek oświatowych oraz w automatach.

Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania wyrobu widoczną, czytelną i umieszczoną w sposób trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2000 zł.

Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia. W tym przypadku sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

Dodatkowo, podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny w opakowaniach niespełniających wymogów określonych w nowelizacji, będzie podlegał grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli ten czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznawana także osoba odpowiedzialna za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Nowe przepisy umożliwiają również gromadzenie danych uczniów w ramach ewidencji „sportowe talenty”, a po spełnieniu odpowiednich procedur – pozyskiwanie przez kluby i związki sportowe danych o wynikach sportowych uczniów. Przepisy dotyczą również przeprowadzania w ramach zajęć wychowania fizycznego corocznego testu sprawnościowego dla uczniów.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2023 r., z wyjątkiem art. 1 (przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach), który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Kuba

odpowiedz
25.08.2023 10:14

I bardzo dobrze zrobił

Kaz

odpowiedz
25.08.2023 16:05

Popieram, wreszcie to zrobili. Już takie maluchy sięgały po nie. Dobra decyzja.

Xxx

25.08.2023 16:05

Sięgają bo sami rodzice im dają więc i tak się nic nie zmieni