Niespodziewani goście...

2021-03-23 6:00
Sylwester Wasiak
2021-03-23 6:00

W ostatnich dniach w lasach na terenie powiatu goleniowskiego pojawili się dawno niewidziani goście...

Foto: Internet

Jak poinformowało Nadleśnictwo Goleniów, na jego obszarze zaobserwowano i potwierdzono zasiedlenie gniazda przez sokoła wędrownego. W Polsce gatunek ten jest skrajnie nieliczny. Pierwszy, po załamaniu się populacji, lęg w gnieździe nadrzewnym został stwierdzony w 2012 r. Poprzednio próbę lęgu sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Goleniów odnotowano w 2019 r. Sokoły, podczas przeprowadzanego monitoringu przeganiały inne ptaki szponiaste oraz kruki z sąsiedztwa gniazda. Obserwacje wskazują na to, że mamy do czynienia z lęgową parą sokołów wędrownych, która przystąpiła do lęgów w gnieździe kruka.
Ze względu na to, że sokół wędrowny jest krytycznie zagrożonym gatunkiem, objętym ścisłą ochroną gatunkową, Nadleśnictwo Goleniów nie rozpocznie planowanych prac związanych z hodowlą lasu oraz pozyskaniem drewna. Teren zostanie objęty zakazem wstępu.
W związku z tym, że sokoły nie budują same gniazda, tylko zajmują gniazda innych ptaków (kruka, szponiastych), a także młode sokoły ucząc się latać, niszczą gniazda para, która nie znajdzie kolejnego, dogodnego gniazda porzuca rewir, nadleśnictwo po sezonie lęgowym 2021 r. umieści sztuczną platformę lęgową w drzewostanie.
W ostatnim czasie zaobserwowano z kolei na terenie Nadleśnictwa Nowogard w okolicach Maszewa pięć sztuk łosi. Widziane były m.in. w rejonie Kolonii Radzanek i Dobrosławic. Łoś to największy obecnie gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych oraz największa zwierzyna łowna żyjąca w Polsce. Objęty jest całorocznym okresem ochronnym.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!