Odmrażanie sportu – najczęściej zadawane pytania...

2020-05-02 10:49
Sylwester Wasiak
2020-05-02 10:49

Od poniedziałku 4 maja rozpoczyna się „odmrażanie”sportu przez rząd.

Najważniejszą dla amatorów informacją jest otwarcie infrastruktury sportowej. Stadiony, boiska, orliki czy korty tenisowe będą otwarte jednak będzie mogło z nich korzystać maksymalnie do 6 osób. Ponadto uruchomione mają być Ośrodki Przygotowań Olimpijskich oraz będzie można rozpocząć indywidualne treningi w sportach zawodowych.

Ministerstwo Sportu w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wytycznych oraz informacji jak należy rozumieć zapowiedź możliwości prowadzenia zajęć na obiektach w ramach zewnętrznej infrastruktury o charakterze otwartym opublikowało zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Ile osób może przebywać na kompleksie boisk które są od siebie oddzielone ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?

- Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.

2. Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?

- Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.

3. Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?

- Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.

4. Czy możliwe jest dzielenie pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?

- Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.

5. Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować jako 2 obiekty?

- Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia.

6. Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?

- Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu ( np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.

7. Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?

- Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

8. Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?

- Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.

9. Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?

- Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.

10. Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?

- Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza.

11. Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?

- W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

12. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?

- Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

13. Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?

- W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.

14. Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?

- Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

15. Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?

- Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

16. Czy można korzystać ze ścianki wspinaczkowej stojącej na otwartej przestrzeni?

- Tak, jeśli znajduje się ona na terenie wyodrębnionego, otwartego obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu lub boiska. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.

17. Czy możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych (żeglarskich, kajakarskich, wioślarskich)?

- Tak, przy zachowaniu zasady, że z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby (wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje).

18. Czy istnieje limit jednostek pływających przebywających jednocześnie na obiekcie wodnym podczas prowadzenia zajęć sportowych?

- Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym. Ograniczenie w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się o do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd.

19. Czy możliwa jest organizacja spływów kajakowych?

- Przepisy nie określają formy organizacyjnej prowadzonych aktywności. Odnoszą się natomiast do liczby osób mogących korzystać z jednego kajaka. Ostateczna decyzja dotycząca organizowanych aktywności należy do organizatora i musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

20. Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?

- Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

21. Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?

- Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

22. Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?

- W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu.

23. Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?

- Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem - właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

24. W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?

- Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.

25. Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?

- Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).

26. Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?

- Tak, jest możliwe.

 

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:
* podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
* podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
* podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
* podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
* podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
* osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt .

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!