Prezes PGK rekomendowany na skarbnika!

2021-06-25 17:10
Sylwester Wasiak
2021-06-25 17:10

Ostateczna decyzja o tym, kto zostanie nowym skarbnikiem gminy Goleniów, należy do radnych. Burmistrz rekomendował już swojego kandydata. Głosowanie niebawem…

Foto: Gmina Goleniów

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje o tym, że kandydatem burmistrza na nowego skarbnika będzie Andrzej Cieśliński, obecnie prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. A. Cieśliński zastąpi na stanowisku skarbnika Mirosław Guzikiewicza, który z dniem 31 lipca odchodzi z urzędu do Najwyższej Izby Kontroli.
Głosowanie nad projektem uchwały powołującym na stanowisko skarbnika A. Cieślińskiego odbędzie się na najbliższej sesji w dniu 30 czerwca.

Jak można przeczytać w projekcie uchwały, Andrzej Cieśliński posiada wszystkie wymagane kwalifikacje dotyczące objęcia stanowiska Skarbnika. Dotychczasowa działalność i wieloletnia praktyka zawodowa wskazują na merytoryczne przygotowanie oraz prowadzenie spraw związanych z: zarządzaniem finansami, zarządzaniem ryzykiem, prawem podatkowym, zarządzaniem wierzytelnościami, rachunkowością oraz prowadzeniem audytów. A. Cieśliński ukończył Politechnikę Szczecińską na wydziale Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, Podyplomowe Studium Zarządzania, Studium Podatkowe oraz Studia MBA Nottingham Trent University i Wielkopolska Szkoła Biznesu. Biegle posługuje się językiem angielskim –poziom C1. Doświadczenie zawodowe Pana Andrzeja Cieślińskiegow dużych instytucjach sektora bankowego, państwowego i finansowego wskazuje na rzetelność i profesjonalizm. Praca na stanowiskach kierowniczych działów finansowych m.in. Zakładu Energetycznego w Szczecinie, ING Banku Śląskiego S.A., Polskiej Żegludze Morskiej S.A., Żegludze Polskiej S.A. oraz w Grupie Kapitałowej POLSTEAM w zagranicznych oddziałach Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania wskazują na dobre przygotowanie do prowadzenia spraw finansowych w skali globalnej. W ostatnim okresie Pan Andrzej Cieśliński pełnił funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o., gdzie z powierzonych zadań wywiązywał się bardzo dobrze, co potwierdzają m.in. przeprowadzone kontrole w spółce wraz z wynikami niezależnego audytu zleconego przez Radę Miejską w Goleniowie. 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!