Sesja absolutoryjna w Goleniowie

2021-07-26 16:39
Sylwester Wasiak
2021-07-26 16:39

Czy burmistrz Robert Krupowicz uzyska absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania od Rady Miejskiej?

W trakcie środowej sesji radni zdecydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi (Foto: Gmina Goleniów)

W środę 28 lipca o godzinie 11 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni będą głosowali m.in. projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku burmistrz Robert Krupowicz uzyskał absolutorium, natomiast Rada Miejska nie udzieliła włodarzowi gminy Goleniów wotum zaufania.
W porządku obrad środowej sesji ponadto znalazły się m.in.:
- Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Władysławowi Wasylinka.
- Raport o stanie Gminy Goleniów za 2020 rok.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2020 rok.
- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Goleniów na Burmistrza Gminy Goleniów przekazanej przez Urząd Marszałkowski w dniu 12 maja 2021 r.
- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Trzy Rybki" na Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie braku odpowiedniego nadzoru nad placami zabaw dla dzieci w Goleniowie.
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!