Skarga zasadna!

2021-03-19 6:09
Sylwester Wasiak
2021-03-19 6:09

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki uznał za zasadną skargę części radnych na postępowanie Krystyny Jaworskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie!

Przypomnijmy, że w styczniu miała odbyć się nadzwyczajna sesja, a w jej programie znalazły się projekt uchwały budżetowej gminy Goleniów na 2021 rok, do którego wpisana została m.in. budowa ul. Metalowej oraz projekt uchwały podnoszącej stawkę opłaty za odbiór śmieci do 30 złotych od osoby. W wyznaczonym terminie zalogowało się 10 z 21 radnych (wymagane było 11 osób). Nie zalogował się nikt z obecnej opozycji, jedynie 10 radnych z obozu urzędującego burmistrza co spowodowało brak kworum. Krystyna Jaworska, przewodnicząca Rady Miejskiej kilkukrotnie przekładała termin sesji, jednak do obrad ostatecznie nie doszło. Ośmiu radnych, którzy nie wzięli udziału w pięciu wyznaczonych terminach sesji nadzwyczajnej, skierowało skargę do wojewody zachodniopomorskiego na sposób postępowania Krystyny Jaworskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.
W tym tygodniu wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki ustosunkował się do stawianego Przewodniczącej zarzutu, uznając go za zasadny. W ocenie wojewody kilkukrotne przekładanie terminu posiedzenia obrad naruszyło Statut Gminy Goleniów, gdyż zgodnie z przepisami Przewodnicząca mogła w przypadku braku kworum zwołać obrady jeszcze tylko raz, a nie próbować tego kilkukrotnie.
"Wobec opisanych przez radnych naruszeń przepisów Statutu Gminy Goleniów, do Pani Krystyny Jaworskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie skierowane zostanie pisemne wystąpienie, w którym zwrócona zostanie uwaga na konieczność stosowania ww unormowań" - napisał wojewoda w piśmie skierowanym do radnych, które publikujemy poniżej.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!