Krótsze pobyty w szpitalu?

2023-02-06 5:53
Sylwester Wasiak
2023-02-06 5:53

Od 1 lutego Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady rozliczania pobytu pacjenta w szpitalu. Czy to skróci czas hospitalizacji? Zmianę komentują dla nas prezesi dwóch działających w powiecie szpitali.

Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji NFZ wypłacał szpitalowi połowę stawki, a pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia pobytu. Od lutego 2023 r. zostało to zmienione. Za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, NFZ zapłaci ok. 50% pełnej stawki za hospitalizację, a w kolejnych dniach stawka będzie stopniowo rosnąć, średnio co 17%, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100%. Docelowo zmiana ta ma skrócić pobyt w szpitalu i umożliwić zarobienie większych pieniędzy przez te placówki.

Katarzyna Kęcka, Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.
- Z dniem 01 stycznia 2022 roku weszło w życie zarządzenie nr 21/2022/DSOZ, z wyjątkiem §15, który obowiązuje od 01 lutego 2022. Mianowicie w § 15 zarządzenia oraz w załączniku nr 1a do zarządzenia wprowadzono zmiany w zakresie wartości punktowej hospitalizacji ˂ 3 dni. Wprowadzono etapowe zwiększenie wartości punktowej hospitalizacji trwających poniżej 3 dni (odpowiednio, gdy data przyjęcia = data wypisu, jeden albo dwa dni) dla poszczególnych procedur zabiegowych lub zachowawczych. Etapowe zwiększenie wartości punktowej hospitalizacji ma na celu wyeliminowanie zbędnego wydłużenia hospitalizacji teoretycznie celem uzyskania wyższego przychodu szpitala.
Na pewno pozwoli to wykorzystać bardziej efektywnie bazę łóżkową, tzn. spowoduje udzielenie świadczeń zdrowotnych większej liczbie pacjentów oraz zapobiegnie tzw. hospitalizacjom przedłużonym, które mogą skutkować większym obciążeniem finansowym dla placówki. Z analizy hospitalizacji w goleniowskim szpitalu wynika, że oddziały cechuje duża przelotowość łóżek, czyli krótkie czasy hospitalizacji w porównaniu z innymi podmiotami.
Niestety, jest jeszcze inny ważny aspekt, który wiąże się z pojmowaniem roli szpitali w opinii społeczeństwa. Obawiam się, że może spowodować to niezrozumienie rodzin pacjentów, które są obciążone ponad normę opieką nad seniorem. Aktualnie opieka instytucjonalna jest niewystarczająca, a rodziny nie są przygotowane do sprawowania opieki nad seniorami obłożnie chorymi w domu. Efektem tego mogą być częstsze hospitalizacje o tej samej przyczynie poniżej 14 dni od dnia wypisu, które nie są refundowane przez płatnika.

Kazimierz Lembas, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
- Wszystkie zmiany, które zwiększają przychody szpitala, są zawsze na plus. Szpitale znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, więc szukają możliwości zwiększenia przychodu. W mojej ocenie wprowadzone zmiany idą w tym kierunku, że system szpitalny uzyska efektywniejsze finansowanie, będą krótsze pobyty, większa rotacja pacjenta i szybsze rozliczanie za pobyt z NFZ.

Komentarze (6)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Tomasz

odpowiedz
06.02.2023 12:02

Skoro 100% dotacji uzyskuje szpital od 3 dnia, to jak to ma skrócić pobyt? Z tego wynika ze szpital więcej pieniędzy uzyska od 3 dnia, czyli im dłużej pacjent leży, tym wyższa dotacja. Proszę to wyjaśnić, czy ja popełniam błąd w myśleniu, czy artykuł jest nielogiczny?

Tomasz

06.02.2023 12:02

Rozumiem, że przez pierwsze 3 dni dotacja będzie stopniowo rosła, aby po 3 dniach osiągnąć 100%, czyli przy dłuższej hospitalizacji, szpital otrzyma wyższą dotację, niż przy hospitalizacji 3 dniowej.

Anonim

06.02.2023 12:02

cyt. "Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji NFZ wypłacał szpitalowi połowę stawki, a pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia pobytu. " - przeczytaj jeszcze raz spokojnie

Mieszkaniec

odpowiedz
06.02.2023 18:42

Dla mnie to jest wielki cyrk jak można mówić o skróconym pobycie pacjenta w szpitalu i właśnie tak się dzieje 3 dni wypad do domu i robta se co chceta dlatego ludzie są nie doleczeni i po prostu umierają po operacjach łapią infekcje rany goją się dłużej ogólnie bałagan

boli

odpowiedz
07.02.2023 09:17

jakby chcieli szpitalom dać pieniądze to po prostu by je dali więc chodzi, aby ludziom robić pod górkę

Loki wolny

odpowiedz
07.02.2023 11:19

Jak zwykle kury kombinują. Niedzielski to taka sama kurka wodna jak reszta pisiorów. ebac PiS i banderę.