Zanieczyszczona woda w stawie św. Jerzego. Działania zapobiegawcze ZWiK w Trzebiatowie

2020-11-30 14:10
Adam Litwinowicz
2020-11-30 14:10

W sobotę informowaliśmy o wycieku nieznanej substancji do kanału łączącego staw. św. Jerzego z rzeką Regą w okolicach ulicy Nowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie przeprowadził badania i z informacji przekazanych naszej redakcji wiemy, że obecnie nie ma zagrożenia dla środowiska.

- Pomimo przeglądu studzienek, nie udało się jednoznacznie ustalić skąd substancja zabarwiająca wodę na biało wpływa do kanalizacji deszczowej – wyjaśnia Grzegorz Jelonek, prezes ZWiK w Trzebiatowie. - Pobrane i przebadane na spektrofotometrze, w piątek 27 listopada i w niedzielę 29 listopada, próbki wody zabarwionej na biało wypływającej z kanalizacji deszczowej nie wykazały większych przekroczeń w zakresie zawartości ChZT, azotu, fosforu czy pH. Mieściły się granicach norm dla ścieków oczyszczonych. Poza białawą barwą, parametry te były niższe, niż dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych po oczyszczeniu z oczyszczalni ścieków. Pomimo tego, że separator wód opadowych przy stawie św. Jerzego, był czyszczony 2 tygodnie temu, ZWiK w niedzielę dokonał ponownie jego dwukrotnego czyszczenia  aby wody zabarwione na biało nie przedostawały się do stawu. Od niedzielnego wieczoru, wody opadowe wpływające do stawu nie są już zabarwione na ten kolor. Pomimo tego, że wody opadowe zabarwione na biało już nie płyną do stawu, to nadal utrzymuje się taka barwa. Jest to spowodowane tym, iż jest tam niewielki przepływ i wymiana wody - dlatego też biaława barwa, będzie jeszcze przez jakiś czas widoczna. Według naszych przypuszczeń zabarwienie wód opadowych było spowodowane tym, iż do którejś kratki ściekowej zostały wylane przez bliżej nieustalonego sprawcę popłuczyny po malowaniu wapnem lub farbą emulsyjną. Wskazują na to zarówno wynik pH w badanych próbkach wody (8), jak i słabo wyczuwalny zapach farby pochodzący z przebarwionej wody – wyjaśnia i dodaje, że wyciek nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Grzegorz Jelonek zwraca uwagę również na to, że sieć odpływowa do stawu św. Jerzego jest bardzo rozbudowana. Odprowadza wody opadowe z całego kwartału pomiędzy ulicami Kołobrzeską, Torową, Sarnią i w związku z tym najprawdopodobniej trudno będzie ustalić źródło wycieku szczególnie po ostatnich, intensywnych opadach, jednak firma w dalszym ciągu będzie prowadziła kontrole w celu jego ustalenia. Jeśli to nastąpi, zostaną zawiadomione organy ścigania oraz PGW Wody Polskie i WIOŚ w Szczecinie, a ponadto ZWiK będzie się domagał od sprawcy zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku ze spowodowaniem zaistniałej sytuacji.

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Leszek

odpowiedz
01.12.2020 21:42

Ochrona środowiska - temat tabu, czy ktoś się w Gminie tym zajmuje. Może mamy jakiś specjalistów od tego tematu.

Urzędnik

01.12.2020 21:42

Nie za ciekawy jesteś koleś? Przejdź się do Urzędu, to cię odpowiednio uświadomią.

Jan

01.12.2020 21:42

No właśnie, aż się ciśnie na usta to pytanie: za co biorą pieniądze urzędnicy od ochrony środowiska w gminie Trzebiatów?