Radni ustalili pensję burmistrz Trzebiatowa

2024-05-27 18:58
Karol Szumny
2024-05-27 18:58

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie radni uchwalili pensję burmistrz Marzenie Domaradzkiej.

II sesja Rady Miejskiej IX kadencji w Trzebiatowie

W poniedziałek w Trzebiatowie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzebiatowa.

Oto ustalone kwoty (brutto):

  • wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł;
  • dodatek funkcyjny – 3150 zł;
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego – 1230 zł;
  • dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4020 zł.

Łącznie: 18 650 zł

Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, burmistrzowi przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Wymienione kwoty zaproponował przewodniczący Rady Miejskiej Dennis Warcholak. Nie było innych propozycji i nie prowadzono dyskusji na ten temat. Wszyscy radni byli „za”.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!